Teknolojik Altyapı
  •  
  •  

Limanlı 

Lİmanlı Lojistik, rekabetin ve müşteri beklentilerinin arttığı bir ortamda karlılığı sürdürerek büyümeyi sağlamak, "operasyonel mükemmelliğe" erişmek ve yeni oluşan pazar fırsatlarına yeni hizmet ve süreçler tasarlamak suretiyle hızlı cevap verebilmek amacıyla bilişim teknolojilerine büyük önem vermektedir ve teknolojiye yatırım yapmaktadır. Bu sayede finansal performans, operasyonel süreçler ve müşteri ilişkilerinin izlenebilirliğinin ve yönetiminin sağlanması hedeflenmektedir.

Limanlı Lojistik  kurumsal kaynak planlaması yazılımlarını geliştirmeye başlamıştır.iş süreçlerinin tamamını digital ortama taşımak amacı ile DOA Software Lojistik yazılımları ile işbirliği yaparak, lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde 
kurumsal süreç ve operasyonların en doğru biçimde yönetilmesi sağlanmakta ve maliyet denetimi, müşteri memnuniyeti, yüksek hizmet kalitesi, verimli kaynak kullanımı, raporlama gibi avantajlar sağlamaktadır. ’Limanlı nın hizmet verdiği müşterilerin özgün ihtiyaçları veya beklentilerini karşılamak için de çeşitli müşteri entegrasyonları ve ek yazılımlar gerçekleştirilmektedir.